Majte o všetkom prehľad, nech ste kdekoľvek

Kamery dokážu vysielať tri rôzne typy prenosu obrazu súčasne.

  • Prvý, s najvyššou kvalitou sa zaznamenáva na HDD a zobrazuje sa lokálne na monitore.
  • Druhý, v nižšej kvalite, je primárne určený na prezeranie cez internet.
  • Tretí umožňuje šetrenie mobilných dát. Je stanovený najmä pre smart phony, pomocou ktorých si môžete cez aplikáciu prehrávať záznamy, či ovládať kamery podľa vlastných potrieb.

Dark fighter

Čo je technológia DarkFighterX?

DarkFighterX je vybavený inovatívnym dizajnom s dvojitým senzorom, ktorý je založený na procese, ktorý ľudské oči používajú na vnímanie farieb a jasu. Využíva dva senzory – jeden pre infračervené zobrazovanie, zaručujúci jas a ostrosť, druhý pre viditeľné svetlo, zaručujúci živú reprodukciu farieb. Tieto signály sa následne skombinujú do FULL-COLOR obrázka.

Čo spôsobuje všetku frustráciu?

Približne 70% krádeží a iných incidentov narúšajúcich súkromie, sa stane v noci. Informácie o podozrivých, ako je tvár, výška, oblečenie, číslo poznávacej značky, farba alebo typ, sú všetko dôležité dôkazy. V prostrediach s nízkym osvetlením ich však pomocou konvenčných fotoaparátov ťažko rozoznať. Keďže infračervené zobrazenie zlepšuje ostrosť obrazu, ale nedokáže poskytnúť reprodukciu farieb, na ochranu majetku a osôb sa nepoužívajú.

WDR

Hardverové WDR IP kamery sa omnoho lepšie vysporadúvajú s extrémnymi svetelnými podmienkami, ako sú napríklad tiene v osvetlenom priestore (postava stojaca pod verejným osvetlením), zdroj svetla v pozadí (veľké okná s jasným svetlom v inak tmavom priestore), nočná premávka na verejných komunikáciach a iné.

H.265 + technológia kompresie

Kodek H.265 (alebo tiež HEVC) umožňuje až dvojnásobne vyššiu komprimáciu obrazu pri zachovaní kvality obrazu ako predchádzajúca verzia H.264. Okrem toho podporuje rozlíšenie až do 8192 × 4320 pixelov, ako aj 8K UHD. Polovičná veľkosť v praxi znamená rýchlejšie stiahnutie záznamu, menšiu záťaž a požiadavky na prenosové pásmo dátovej siete a teda aj nižšie nároky na kapacitu HDD.

Inteligetná analýza správania

Inteligentné kamery dokážu automaticky rozoznať a sledovať osoby, vozidlá alebo iné pohybujúce sa objekty v danej zóne. Táto technológia sleduje 24 hodín denne správanie abnormálnych a podozrivých udalostí bez ľudského dohľadu v obytných zónach, parkoviskách, obchodných domoch a podobne.

Typy funkcií:

1. Prekročenie čiary

Pri tejto funkcii je možné ohraničiť pozemok, olemovať cestu alebo jednoducho určiť miesto, ktoré keď zachytená osoba na obraze prekročí, systém spustí poplach alebo zaznamená túto udalosť do záznamu.

2. Vniknutie do chránenej zóny

Táto funkcia umožňuje vyznačiť oblasť, do ktorej ak vstúpi nejaký pohybujúci sa objekt, systém automaticky spustí alarm alebo zaznačí túto udalosť do záznamu.

3. Opustenie chránenej zóny

Funkcia sleduje definovanú zónu, v ktorej sa nachádzajú pohybujúce sa, ale aj nehybné objekty. Akonáhle opustia vyznačenú oblasť, systém zaznamená túto udalosť alebo vyvolá poplach.

4. Detekcia nepovoleného vstupu

Postup je podobný ako pri funkcii “Vniknutie do chránenej zóny”. Vyvolanie poplachu však nie je okamžité. Pokiaľ sa v zadefinovanej oblasti pohybuje alebo zdržuje osoba dlhšie, ako je povolené, poplach je vyvolaný následne až potom.

5. Detekcia tváre

Táto funkcia dokáže detekovať a rozpoznať tvár ľudí a následne ich porovnať s údajmi uloženými v databáze. Vďaka technológii Deep Learning, majú podniky možnosť kontrolovať prístup ku vstupným bodom. Po uložení tváre osoby do databázy ”black list” alebo VIP “white list”, môžu byť spustené vstupné brány na povolenie alebo odmietnutie prístupu. Aby sa zabránilo nežiadúcim vniknutiam, systém je možné nastaviť tak, aby spúšťal alarm pre tváre, ktoré neboli zaznamenané v databáze. Detekcia taktiež dokáže určiť pohlavie a vek rozpoznávanej osoby.

6. Počítanie ľudí

Táto funkcia dokáže rozoznať a zrátať počet ľudí, ktorých kamera zaznamenala. Systém ku každej detekovanej osobe priradí vek a pohlavie a následne zo zozbieraných dát vyhodnotí štatistiku. Funkcia je vhodná pre obchodné domy, prípadne iné podniky.

Termálne ZOBRAZOVANIE

Každý objekt s teplotou nad absolútnou nulou vyžaruje detekovateľné množstvo IR. Čím vyššia je teplota objektu, tým viac IR sa vydáva. Využívajúc teplotné rozdiely medzi objektmi, tepelné kamery robia neviditeľný IR “viditeľným” vo forme obrazov tepelnej zóny.

Tepelné kamery sú široko používané pre video dohľad, detekciu požiaru, kontrolu životného prostredia, lekárske analýzy a scenáre ako hranice, bane, farmy, letiská, sklady, elektrárne a autosalóny.

COLORVU

Hikvision ColorVu sú farebné pohľady založené na veľkej dúhovke, vysokovýkonnom snímači a jemnom doplnkovom osvetlení. HVVision ColorVu je farebná zobrazovacia technológia, ktorá pomáha kamerám vytvárať živé video 24 hodín denne, 7 dní v týždni aj v prostrediach s nulovým svetlom.

Čo spôsobuje všetku frustráciu?

Slabé svetelné podmienky poskytujú krytie krádeže, prekračovania chránených/ snímaných objektov a iných zločinov. Ak dôjde k mimoriadnym udalostiam v noci, konvenčné fotoaparáty môžu stratiť dôležité detaily tým, že poskytnú čierne a biele obrazy s infračerveným doplnkovým osvetlením. Chýbajúce farby v zázname môžu byť veľmi dôležitými informáciami v určitých kontextoch, ako napríklad zber adekvátnych dôkazov.

PanoVu

Panoráma obrázkov alebo skladanie fotografií je proces kombinácie viacerých fotografických záberov s prekrývajúcimi sa oblasťami zobrazenia, čím sa vytvára segmentovaný panoramatický záber s vysokým rozlíšením. Bežne je tento proces vykonávaný softvérom. Aby sa dosiahli bezproblémové výsledky, väčšina prístupov k šifrovaniu obrazu vyžaduje takmer presné prekrytie medzi obrázkami a identickými expozíciami.