Majte o všetkom prehľad, nech ste kdekoľvek.

Kamery dokážu vysielať tri rôzne typy prenosu obrazu súčasne. Prvý, s najvyššou kvalitou sa zaznamenáva na HDD a zobrazuje sa lokálne na monitore.

Druhý, v nižšej kvalite, je primárne určený na prezeranie cez internet.

Tretí umožňuje šetrenie mobilných dát. Je stanovený najmä pre smart phony, pomocou ktorých si môžete cez aplikáciu prehrávať záznamy, či ovládať kamery.

Dark fighter

Čo je technológia DarkFighterX

DarkFighterX je vybavený inovatívnym dizajnom s dvojitým senzorom, ktorý je založený na procese, ktorý ľudské oči používajú na vnímanie farieb a jasu. Využíva dva senzory – jeden pre infračervené zobrazovanie, zaručujúci jas a ostrosť, druhý pre viditeľné svetlo, zaručujúci živú reprodukciu farieb. Tieto signály sa potom skombinujú do obrázka JEDENÝ BRIGHT, FULL-COLOR.

Čo spôsobuje všetku frustráciu

Väčšina bezpečnostných incidentov sa stane v noci. Zo všetkých známych zločinov sa 70% stalo pod temnotou. Informácie o podozrivých – ako sú tvárové znaky, výška, oblečenie – a vozidlá – číslo poznávacej značky, farba, typ – sú všetky dôležité forenzné dôkazy. V prostrediach s nízkym osvetlením však môžu tieto kritické detaily ľahko vynechať bežnými fotoaparátmi. Infračervené zobrazenie zlepšuje ostrosť obrazu na konvenčných fotoaparátoch, ale nedokáže poskytnúť reprodukciu farieb.

WDR

Naozajstné harverové WDR. IP kamery s WDR sa omnoho lepšie vysporiadavajú s extrémnymi svetelnými podmienkami ako napríklad tiene v osvetlenom priestore (postava stojaca pod verejným osvetlením), zdroj svetla v pozadí (veľké okná s jasným svetlom v inak tmavom priestore), nočná premávka na verejných komunikáciach a iné

H.265 + technológia kompresie

Kodek H.265 (alebo tiež HEVC) umožňuje až dvojnásobne vyššiu komprimáciu obrazu pri zachovaní kvality obrazu ako predchádzajúca verzia H.264 a navyše podporuje rozlíšenie až do 8192 × 4320 pixelov, ako aj 8K UHD. Polovičná veľkosť v praxi znamená rýchlejšie stiahnutie záznamu, menšia záťaž a požiadavky na prenosové pásmo dátovej siete a teda aj nižšie nároky na kapacitu HDD.

Inteligetná Analýza správania

Inteligetné kamery dokážu automaticky nájsť a sledovať vozidlá osoby alebo iné pohybujúce sa objekty v definovanej zóne. Táto technológia 24 hodín sleduje správanie abnormálnych a podozrivých udalostí bez ľudského dohľadu v obytných zónach, parkoviskách, obchdoných domoch atď.

Typy funkcií:

1. Prekročenie čiary

Pri tejto funkcii môžete ohraničiť pozemok, olemovať cestu alebo jednoducho určiť miesto, ktoré keď zachytená osoba na obraze prekročí spustí poplach, alebo zaznamená túto udalosť do záznamu.

2. Vniknutie do chránenej zóny

Táto funkcia umožňuje vyznačiť oblasť do ktorej ak vstúpy nejaký sa pohybujúci objekt tak systém vyvolá alarm alebo zaznačí túto udalosť do záznamu

3. Opustenie chránenej zóny

Funkcia sleduje definovanú zónu v ktorej sa náchádzajú pohybujúce aj nehybné objekty, akonáhle objekt opustí vyznačenú oblasť sytém zaznaména túto udalolosť alebo vyvolá poplach.

4. Detekcia nepovoleného vstupu

Postup je podobný ako pri funkcii “Vniknutie do chránenej zóny”. Vyvolanie poplachu však nie je okamžité. Pokiaľ sa v zadefinovanej oblasti pohybuje alebo zdržuje osoba dlhšia ako je povolené, poplach je vyvolaný až potom.

5. Detekcia tváre

Táto funkcia dokáže detekovať a rozpoznať tvár ľudí a porovnať ich z uloženou databázou. Vďaka Deep Learning, podniky majú teraz možnosť kontrolovať prístup k vstupným bodom . Po uložení tváre osoby do databázi”black list” alebo VIP “white list” môžu byť spustené vstupné brány na povolenie alebo odmietnutie prístupu. Systém môže byť tiež nastavený tak, aby spúšťal alarm pre tváre, ktoré neboli zaznamenané v databáze, aby sa zabránilo nevhodným vniknutiam. Detekcia tváre taktiež dokáže určiť pohlavie a vek rozpoznávanej osoby.

6. Počitanie ľudí

Funkcia počítanie ľudí, dokáže rozoznať a zrátať počet ľudí, ktorých kamera zaznamenala, systém ku každej detekovanej osobe priradí vek a pohlavie a následne zo zbieraných dát sa vyhodnotí štatistika. Funkcia je vhodná pre napr. pre  obchodné domy prípadné iné podniky.

Termálne ZOBRAZOVANIE

Každý objekt s teplotou nad absolútnou nulou vyžaruje detekovateľné množstvo IR. Čím vyššia je teplota objektu, tým viac IR sa vydáva. Využívajúc teplotné rozdiely medzi objektmi, tepelné kamery robia neviditeľný IR “viditeľný” vo forme obrazov tepelnej zóny.

Tepelné kamery sú široko používané pre video dohľad, detekciu požiaru, kontrolu životného prostredia, lekárske analýzy a scenáre ako hranice, bane, farmy, letiská, sklady, solárne elektrárne, elektrárne a autosalóny.

COLORVU

Hikvision ColorVu – čo znamená farebné pohľady založené na veľkej dúhovke, vysokovýkonnom snímači a jemnom doplnkovom osvetlení. HVVision ColorVu je farebná zobrazovacia technológia, ktorá pomáha kamerám vytvárať živé video 24 hodín denne, 7 dní v týždni aj v prostrediach s nulovým svetlom.

Čo spôsobuje všetku frustráciu

Temnota poskytuje krytie za krádež, prekračovanie a iné zločiny. Ak dôjde k mimoriadnym udalostiam v noci, konvenčné fotoaparáty môžu stratiť dôležité detaily tým, že poskytnú čierne a biele obrazy s infračerveným doplnkovým osvetlením. Chýbajúce farby zo záznamu môžu byť veľmi dôležitými informáciami v určitých kontextoch, ako napríklad zber forenzných dôkazov.

PanoVu

Šitie obrázkov alebo šitie fotografií je proces kombinácie viacerých fotografických záberov s prekrývajúcimi sa oblasťami zobrazenia, aby sa vytvoril segmentovaný panoramatický záber s vysokým rozlíšením. Bežne vykonávané so softvérom, väčšina prístupov k šifrovaniu obrazu vyžaduje takmer presné prekrytie medzi obrázkami a identickými expozíciami, aby sa dosiahli bezproblémové výsledky.