Navrhujeme a zabezpečujeme rozmiestnenie dátového rozvádzača, lan zástrčiek, WiFi routra, switchov a AP.

WiFi router je zariadenie, ktoré zabezpečuje chod domácej siete.

AP (Access Point) je sieťové zariadenie, ktoré transformuje sieťovú komunikáciu na bezdrôtovú.

Switch rozširuje drôtovú dátovú lokálnu sieť.

NAS (Network Attaced Storage) je inteligentné sieťové úložisko, ktoré je možné napojiť na domácu sieť. Najčastejšie sa využíva ako multimediálne úložisko a záloha dát.

Printserver umožňuje k počítačovej sieti pripojiť tlačiareň, pričom navzájom nemusia byť pripojené USB káblom.