Systémy na kontrolu vstupu

PREFORMULVOAT

Systémy kontroly vstupu sú vhodné všade tam, kde má byť zaistený dohľad nad prístupom do priestorov rôznych charakterov. Ako identifikátor je možné použiť kód, bezdotykovú kartu, biometrický údaj, alebo kombináciu týchto identifikátorov

Systém po naprogramovaní načítať čipový kľúč  prípadne iný identifikátor (tvár, odlačok prsta, kód)a následne zopne relé, čím umožní otvorenie brány. Dek systém používa inteligentné riadiace jednotky sú schopné pamätať si udalosti na bráne – napr. kto kedy cez dvere prešiel, či išiel dnu, alebo von, či nechal naschvál otvorené dvere, vie rozpoznať tiež násilné otvorenie dverí a spustiť sirénu, rozpoznať pri prepojení s digitálnym audio, alebo video systémom domových telefónov z ktorého bytu bola brána otvorená. Rôzne riadiace jednotky sa rôzne programujú – niektoré je možné diaľkovo ovládať cez internet, iné samostatne programovať pomocou počítača, diaľkovým ovládačom alebo pomocou master kľúča.

Systémy na kontrolu dochádzky

Preformulovat

Systémy na kontrolu dochádzky sú veľmi efektívne riešenia na výpočet času práce zamestnancov. Nami ponúkané systémy umožňujú nadefinovať niekoľko druhov prerušení, ktoré budú zohľadňované v sumárnom výpočte času práce za dané obdobie. Slovenské užívateľské rozhranie umožňuje jednoduchú a prehľadnú prácu s údajmi. Na identifikáciu zamestnancov je možné okrem klasických identifikátorov použiť aj biometrický údaj ako je odlačok prstu alebo rozpoznanie tváre presne tak ako v casti Systemy na kontorlu vstupu.

Systémy času a dochádzky poskytujú všetky nástroje potrebné na sledovanie toho, kedy prídu a odchádzajú vaši zamestnanci, koľko hodín pracujú, ich plány a ich odpracované hodiny. Účastnícky systém znižuje množstvo chýb pri spracovávaní návštevných údajov, zlepšuje kvalitu pracovného času zlepšením vnútorného prístupu zamestnancov k zodpovednosti za prácu (zlepšuje zamestnancovú morálku), pomáha predchádzať neodôvodnenému nadčasovému konaniu. Pomocou prístupových modulov môžete ovládať vstup do svojich budov a parkovacích miest, alebo môžete dať povolenie na vstup oprávnenej osobe ….

Možné typy identifikácie:

Detekcia tváre

TODO

Odlacok prsta

Bezdotykovou kartou/klúčenkou

Pri tomto typu identifikacie je mozne vstupne dvere alebo iny kontrolovatelny vchod ovladat cipom na klucoch alebo bezdotykovou kartou