Elektrická požiarna signalizácia EPS

Elektrická požiarna signalizácia je jednou z najdôležitejších súčastí komplexnej ochrany majetku a ľudského zdravia. Včasná detekcia vzniku požiaru vo všetkých jeho formách (tlenie, zadymenie, plameň) znižuje možnosť vzniku prípadnej škody a dokáže zabrániť zbytočnému ohrozeniu ľudských životov.

Je jedným z mála systémov, ktorý podlieha podmienkam vyplývajúcich z vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej Republiky 94/2004 Z.z., ktorá definuje objekty, v ktorých musí byť nainštalovaný. Okrem toho určuje presné pravidlá pre projektovanie systémov EPS.

Dôležitým legislatívnym predpisom je aj zákon MV SR 314/2001 Z.z. o Ochrane pre požiarmi a vyhláška MV SR 726/2002 Z.z., ktorý hovorí o pravidelných kontrolách systémov EPS. Viac sa dozviete na stránke SERVIS A REVÍZIE.

Poskytujeme poradenstvo v oblasti protipožiarnych systémov, ich dodanie, inštaláciu, pravidelné revízie a kompletný záručný i pozáručný servis.