Prečo zabezpečiť vašu domácnosť?

Hovorí sa: hosť do domu, Boh do domu. To však neplatí pri hosťoch nezvaných. Takých, ktorí čo-to zničia, čo-to ukradnú, ale najhoršie je, že pošliapu po vašich istotách, pripravia vás o pokojný spánok a na nejaký čas aj o pocit bezpečného domova.

Hlavné dôvody:

  • bezproblémová likvidácia poistnej udalosti v prípade krádeže
  • výrazné zľavy pri poistení domácnosti
  • chráňte si svoj majetok a vašu rodinu
  • pokojné svedomie pri odchode z vášho domova

Vzorové zabezpečenie domu

 

Popis modulov:


Slúži na ovládanie celého systému, zobrazuje históriu udalostí, teplotu v miestnosti, kedy a kým bol systém zapnutý či vypnutý.


Hlasitým signálom a jasným blikajúcim farebným stroboskopom upozorňuje na alarmové stavy.


Dokáže detekovať pohyb votrelca, pričom dovoľuje  zvieratám do 22 kg, pohybovať sa voľne okolo vášho domova.


Akonáhle čidlo zaregistruje únik vody, okamžite vás informuje bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzate. Odporúčame umiestniť v blízkosti práčky, myčky riadu, ohrievaču vody a podobne.


Detekuje dym a zmenu teploty v miestnosti. Po zaznamenaní požiaru systém okamžite vyvolá poplach.


Slúži na detekciu zemného plynu v miestnosti, v ktorej je dovedený. Pri jeho úniku vás systém okamžite upozorní.


Detekuje frekvenciu pri rozbití skla a následne vyvolá poplach. Tento efektívny prvok je vhodné umiestniť do miestnosti s oknami, či sklenenými výlohami.


Pozostáva z dvoch častí, z optického vysielača a z optického prijímača, ktoré sú umiestnené na protiľahlých koncoch. Najčastejšie použitie je okolo objektov, ako sú rodinné domy, firmy, parkoviská, sklady a podobne. Akonáhle sa preruší signál medzi vysielačom a prijímačom, je vyvolaný poplach.


Ovládajte alarm prostredníctvom svojho smartphonu, aj keď sa doma práve nenachádzate.


Akonáhle je objekt narušený, systém vám pošle SMS notifikáciu, v ktorej presne popíše miestnosť, kde nastala nečakaná situácia. Okrem toho upozorní na požiar, či možný únik vody.


Pult centrálnej ochrany je pracovisko s nepretržitou 24- hodinovou prevádzkou. Jeho hlavnou úlohou je prijímať signály zo strážených objektov. Po vyvolaní poplachu je na miesto okamžite vyslaná strážna služba.


Môžu pozostávať z čidiel, ktoré zaznamenávajú požiar, pohyb, detekciu vody, či dokonca z bezdrôtových klávesníc, magnetických kontaktov alebo sirén. Tieto moduly sa využívajú predovšetkým na miestach, kde nie je možné dotiahnuť kabeláž.


Systém je možné doplniť o bezdrôtové ovládanie, ktoré funguje na podobnom princípe ako bezdrôtové ovládanie garážovej brány.

 

 

 

Pracujeme so značkami: