Systémy na kontrolu vstupu

Systémy na kontrolu vstupu Na kontrolovanie dochádzky je možné použiť kód, bezdotykovú kartu alebo biometrické údaje ako je identifikátor tváre a odtlačok prsta. Systém funguje pomocou inteligentných riadiacich jednotiek, ktoré sú schopné si pamätať históriu úkonov, ktoré brána zaznamenala. Napríklad kto a kedy cez ňu prešiel, či išlo o vstup alebo odchod, vie odlíšiť násilné otváranie dverí a na základe toho spustiť sirénu. Zároveň vie na základe prepojenia digitálneho alebo video systému s domovým telefónom rozoznať, odkiaľ, kedy a kým bola brána otvorená.

Riadiace jednotky sa programujú viacerými spôsobmi. Niektoré je možné ovládať diaľkovo cez internet, iné zase pomocou master kľúča, diaľkovým ovládačom alebo samostatným naprogramovaním cez počítač.

Systémy na kontrolu dochádzky

Na identifikáciu zamestnancov, sledovanie ich príchodov a odchodov z práce či výpočet odpracovaného času sa využívajú rovnaké identifikátory ako pri systémoch na kontrolu vstupu. Predchádza sa tak vzniknutým chybám pri spracovaní návštevných údajov a zároveň sa zvyšuje kvalita odpracovaného času zamestnancov. Pomocou prístupových modulov je možné ovládať vstup do firemných priestorov alebo určovať povolenie na vstup len oprávneným osobám.

Možné typy identifikácie:

Detekcia tváre

Patrí medzi najpraktickejšie a najpohodlnejšie prístupové systémy. Zamestnanec pri vstupe do budovy nemusí zadávať žiadny kód ani použiť bezkontaktnú kartu. Detektor mu na základe rozpoznania tváre následne povoľuje vstup do firmy. Vynecháva tak niekoľko zbytočných krokov, čím je v porovnaní s inými systémami oveľa rýchlejšia.

Odlačok prsta

Bezdotyková karta/ kľúčenka

Patrí medzi najčastejšie formy identifikácie, s ktorými sa čoraz častejšie stretávame nie len vo firmách, ale aj v obytných domoch. Pri tomto type identifikácie je možné vstupné dvere otvárať pomocou čipu alebo bezkontaktnej karty.