Pravidelné revízie EPS

Podľa Vyhlášky MV SR č.726/2002, § 15 zo dňa 13.12.2002 je povinné vykonávať odborné skúšky a odborné prehliadky (OP a OS) a to:

Východisková revízia – prvá skúška, ktorá sa vykonáva pri spustení systému, čím sa testuje jeho fungovanie ešte pred tým, ako sa začne používať.

Pravidelná denná kontrola – vykonáva sa denne a jej cieľom je zistiť základnú funkčnosť ústredne EPS v rôznych tipoch stavu (pokoj, požiar, porucha).

Pravidelná mesačná kontrola – jej cieľom je zistiť funkčnosť ústredne EPS. Vykonáva sa mesačne.

Pravidelná štvrťročná kontrola – vykonáva sa štvrťročne a jej cieľom je zistiť funkčnosť ústredne EPS vrátane všetkých hlásičov požiaru a výstupov zariadení.

Pravidelná ročná kontrola – táto skúška je najkomplexnejšia zo všetkých, kedy sa kontrolujú všetky parametre EPS a ich funkčnosť. Vykonáva sa raz ročne.

Revízie kamerových a zabezpečovacích systémov

Poskytujeme pravidelné revízie alarmov a kamerových systémov, ktoré umožňujú bezproblémovú likvidáciu poistnej udalosti v prípade krádeže či poškodenia.

Záručný a po záručný servis

Našim zákazníkom garantujeme komplexný záručný a pozáručný servis na všetky nami predané zariadenia a vykonané služby. Okrem telefonického poradenstva sme pripravení aj na servisné zásahy.