Instagram

O nás

O nás

Viac ako 30 rokov skúseností so zabezpečovacími technológiami

Na trhu je mnoho spoločností, ktoré ponúkajú rýchlo namontované bezpečnostné systémy, avšak často zlyhávajú v poskytovaní dlhodobého, kvalitného a spoľahlivého servisu.

Naše poslanie

Naše poslanie je poskytovať bezpečné a spoľahlivé zabezpečovacie systémy. S viac ako 30-ročnou skúsenosťou dodávame a montujeme moderné technológie, ktoré chránia našich zákazníkov a poskytujú im pokoj.
Neustále zlepšujeme naše služby, aby sme splnili individuálne potreby a budovali dôveru a dlhodobé partnerstvá.

Naša vízia

Našou víziou je byť lídrom v oblasti zabezpečovacích systémov, ktorý znamená kvalitu, inovácie a spoľahlivosť. Chceme vytvárať bezpečnejší svet tým, že ponúkame najefektívnejšie riešenia na trhu.
Naším cieľom je byť prvou voľbou pre všetkých, ktorí hľadajú profesionálne zabezpečenie svojho majetku a pocit istoty.

Bezpečnosť na prvom mieste: Vaša ochrana, náš záväzok

Licencia technickej služby:

Prevádzkovanie technickej služby na ochranu majetku a osoby definuje zákon č.473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších zákonov č. 330/2007 Z.z., č. 598/2008 Z.z. a č. 136/2010 Z.z. Zákon o súkromnej bezpečnosti definuje súkromnú bezpečnosť ako poskytovanie súkromnej bezpečnostnej služby alebo poskytovanie  technickej služby.