Instagram

EZS – Alarmy

Alarmové systémy poskytujú maximálnu ochranu s okamžitými upozorneniami a ovládaním cez aplikáciu.

Prečo zabezpečiť vašu domácnosť?

Hovorí sa: hosť do domu, Boh do domu. To však neplatí pri hosťoch nezvaných. Takých, ktorí čo-to zničia, čo-to ukradnú, ale najhoršie je, že pošliapu po vašich istotách, pripravia vás o pokojný spánok a na nejaký čas aj o pocit bezpečného domova.

Hlavné dôvody:

  • bezproblémová likvidácia poistnej udalosti v prípade krádeže
  • výrazné zľavy pri poistení domácnosti
  • chráňte si svoj majetok a vašu rodinu
  • pokojné svedomie pri odchode z vášho domova